GRAD     NEUHAUSNa kratko o gradu
      Grad Neuhaus na vzpetini nad starim trškim jedrom Tržiča je omenjen leta 1354 kot Newnhaus. V 15. stoletju so ga dali Habsburžani v fevd Lambergom, nato pa Paradeiserjem, ki so ga imeli do leta 1657, ko so Neuhaus z ženitvijo pridobili baroni Wernegkhi. Med lastniki so omenjeni še grofje Barbo, Auerspergi in Strassoldo-Grayfenbergi. Leta 1807 ga je kupil avstrijski vojskovodja maršal Jožef grof Radetzky. štiri leta pozneje pa je grad pogorel. Radetzky ja pozidal novo stavbo, ki jo je leta 1819 kupil baron Dietrich, štirideset let pozneje je novi Neuhaus podedoval knez Sulkowsky, leta 1891 pa so ga kupili baroni Born in ga imeli do konca druge svetovne vojne.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006