GRAD     NEGOVANa kratko o gradu

    Grad Negova (Negau) v istoimenem naselju se omenja leta 1425 kot vest Negaw, bil pa je verjetno pozidan že v drugi polovici 14. stoletja. Sprva so ga upravljali gospodje Windeni, nato pa njihovi sorodniki Perneki. Leta 1452 je prešel grad v posest grofov Traumannsdorfov, ki so ga imeli do konca druge svetovne vojne. Po turškem napadu leta1605 so ga obnovili. Donedavna so bila v njem stanovanja, zdaj pa zapuščen polagoma propada. Obsežen grajski kompleks se je razvijal vse do konca 17. stoletja, saj so grad večkrat prezidali in obnavljali. Prvotna zasnova je obsegala obzidan palacij in vhodni stolpič, v renesančni dobi so grad prezidali in obdali z obzidjem in obrambnimi stolpi, v baroku pa spet predelali in obzidali predgradje. Štiriktraktno grajsko stavbo razgibanega pravokotnega tlorisa z notranjim arkadnim dvoriščem obdaja obzidano dvorišče z obrambnimi stolpi. Ohranjenih je vec lepih gotskih portalov.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006