GRAD  MOKRONOG
Na kratko o gradu

   Mokronoška gospoščina je bila sprva last savinskih grofov Breže-Selških, od leta 1072 do 1616 pa krške škofije. Grad Pogonik (Nassenfuss) so kot krški fevd najprej upravljali gospodje Mokronoški z Gorenjega Mokronoga. Tako je leta 1177 omenjen vitez Otto kot lastnik gradu Gorenji Mokronog in krški fevdnik na mokronoškem gradu. Prvič je grad omenjen v virih šele leta 1256 kot castrum Nazenfuez, vendar pa je bilo prvotno stolpasto poslopje sezidano že v 12. stoletju. Do sredine 15. stoletja so grad upravljali gospodje Mokronoški, nato pa je gospoščina prešla v druge roke kot zastavna, nato pa trajna last. Leta 1440 je grad zavzel celjski vojskovodja Jan Vitovec, potres leta 1511 mu ni prizadejal večje škode, uporni kmetje pa so grad štiri leta pozneje deloma porušili. Grad so krški škofje obnovili in takrat je dobil podobo rezidence z več sklenjenimi dvonadstropnimi trakti z dvema palacijema in stolpoma ob bokih, ki so oklepali arkadno dvorišče. Po potresu leta 1576 so se kot lastniki gradu zvrstili gospodje Gallenbergi, Maherčiči, Khejselli, Wintershofni, baroni Mandli in Bergi, nato pa je leta 1902 prešel v meščanske roke. Zadnji lastnik gradu je bil bančni ravnatelj Pečenko iz Ljubljane. Grad, v katerem je bilo veliko gobate opreme in pa lepe renesančne freske, je bil bombradiran in požgan med drugo svetovno vojno. Ohranilo se je le nekaj obodnega zidovja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj

© M. Hribar maj 2008