GRAD    METLIKA
na kratko o gradu:

  V mirnem mestu v osrčju Bele krajine, obdanem z vinorodnimi griči, stoji Metliški grad. V svoji današnji podobi se nam kaže kot široko zleknjena enonadstropna stavba, pozidana na peterokotni talni ploskvi. Vanjo vstopimo skozi vežo v dvonadstropnem vhodnem stolpiču, ki drži na prostrano arkadirano notranje dvorišče. Grajska stavba, ki je imela sprva še povsem srednjeveški trdnjavski značaj, je zlasti po obnovitenih delih, ki so sledila požarom v letih 1705 in 1790, dobila podobo udobne rezidence - o njeni nekdanji vlogi pričata le še stara obrambna stolpa na njenem začelju vrh skalnega pomola nad potokom Obrhom. Nihče ne ve, koliko napadom turških krdel sta v svoji preteklosti morala kljubovati. Danes je v gradu sedež Belokranjskega muzeja, katerega stalna razstava s svojimi zbirkami seznani obiskovalca z viharnim dogajanjem v pokrajini od prazgodovine do sredine 20. stoletja. Grajska klet skriva vinogradniško zbirko, v arkadnem hodniku pa je lapidarij. Pritličje gradu gosti tudi Ganglovo razstavišče, namenjeno občasnim razstavam in manjšim prireditvam. V gradu seveda ne manjkata poročna soba in grajska klet. Metliški grad je še danes trdno vpet v dogajanje v mestu. V poletnih mesecih se tu vrstijo kulturni dogodki pod skupnim naslovom Pridi zvečer na grad, Ganglovo razstavišče pa je eno od prizorišč dogajanja ob Vinski vigredi. V metliškem gradu domuje zbirka Belokranjskega muzeja in v bližini zbirka Slovenskag gasilskega muzeja Dr. Branka Božiča. Ob grajskem obzidju je posajen cepič najstarejše trte iz mariborskega Lenta-modre kavčine. Metliški grad je bil prvič omenjen leta 1456, verjetno pa je v svoji zasnovi precej starejši. Skupaj z mestom je predvsem v 15. in 16. stoletju igral ključno vlogo v obrambi Kranjske pred krvavimi turškimi vpadi. Grad, ki je brez večje škode preživel drugo svetovno vojno, v starejši preteklosti ni imel take sreče. Po požarih v letih 1705 in 1790 so ga obnavljali in grajska stavba, ki na Valvasorjevem bakrorezu deluje še povsem trdnjavsko, je dobila značaj udobne mestne rezidence. Prvi lastniki gradu niso znani. V 16. stoletju so ga imeli v lasti grofje Alapi, nato Frankopani in za njimi zagrebški kapitelj. Leta 1792 ga je kupil ljubljanski krčmar Jožef Savinšek, vendar so ga njegovi poplemeniteni nasledniki leta 1899 prodali. Kasneje se je zamenjalo še nekaj lastnikov in uporabnikov, leta 1951 pa je v njem začel delovati Belokranjski muzej. Poleg Belokranjskega muzeja z urejenimi stalnimi zbirkami ter Ganglovim razstaviščem se v bližini gradu nahajaja tudi zbirka Slovenskega gasilskega muzeja Dr. Branka Božiča, poročna soba ter grajska klet. Poleti je grad prizorišče kulturnih dogajanj pod skupnim naslovom Pridi zvečer na grad, medtem ko je sredi meseca maja ujet v tridnevno prireditev, imenovano Vinska vigred. V svoji današnji podobi se nam grad kaže kot široko zleknjena enonadstropna stavba z urejeno mansardo, pozidana na peterokotni talni ploskvi. Vanjo vstopimo skozi vežo v dvonadstropnem vhodnem stolpiču, ki vodi na prostrano arkadno notranje dvorišče.

          nazaj   

© M. Hribar okt. 2005