DVOREC     MENGEŠNa kratko o dvorcu
      Dvorec Mengeš (Hoff Mannsburg) ob Pšati v Mengšu, pravijo mu tudi Zgornji ali Ravbarjav grad je leta 1567 postavil Juril pl. Haller, nato pa leta 1558 prodal pl. Sigersdorfom. Pozneje so bili med lastniki še grofje Hohenwarthi, s poroko so ga ponovno pridobili baroni Hallerji, leta 1779 ga je kupil baron Bernard Rauber, konec 18. stoletja pa Anton Rudež. Mihael Stare je postal lastnik leta 1839 in dvorec cez 4 leta popolnoma prenovil. Po 2. svetovni vojni je bilo poslopje nacionalizirano. V lepo obnovljenem dvorcu z barocno fasado, renesančnim kamnitim portalom in vzidano grbovno ploščo ter trikotno atiko na vrhu strehe so danes poslovni prostori Obrtne zadruge Zora iz Domžal.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006