GRAŠČINA        MENGEŠNa kratko o graščini
      Ob vznožju Gobavice je baron Leopold Raumschüssl okoli 1625 pozidal graščino Mengeš (Mannsburg), ki ji pravijo "Novi grad". Med lastniki so bili še baron Leuenburg, pl. Wolvitzi, baroni Apfalterji, Gaspariniji in drugi. Leta 1839 je graščino kupil Mihael Stare in jo temeljito predelal. Potres leta 1895 je poškodoval gospodarsko poslopje, a so ga obnovili in od takrat izvira današnja enonadstropna stavba skorja kvadratnega tlorisa s kamnitim portalom. Pred 2. svetovno vojnoje bila lastnik graščine rodbina Kanc, po njej pa je bil tam sedež državnega kmetijskega posestva, sedaj so v njej stanovanja.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006