GRAD        MENGEŠNa kratko o gradu
      Stari mengeški grad (Mengosburg) na Gobavici nad Mengšem je propadel konec 15. stoletja, tako da o njem pričajo le še sledovi v zemljišču ter razvaljena grajska kapela sv. Lovrenca, ki jo je leta 1586 dal podreti lastnik gospoščine Nikolaj Bonhomo. Že leta 1154 nastopa v virih vitez Ditrik de Meingosburg, grad pa je prvič omenjen šele leta 1250 (castrum Mengosburch). V 14. stoletju so bili lastniki gospoščine goriško- tirolski grofje, nato pa Habsburžani, ki so jo dajali v fevd raznim plemiškim rodbinam, tako gospodom Osterwitzom, Gallenbergom, Lambergom , Hohenwarthom in drugim.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006