SAMOSTAN MEKINJE (Kamnik)
Na kratko o gradu

Na pomolu hriba v Mekinjah ne nekoc stal grad Mekinje (Minkendorf), last gospodov Gallenbergov. Grad je posredno omenjen že leta 1143 (vitez Viljem de Minkendorf), oktobra 1300 pa je Seifried Gallenberški ustanovil ženski samostan in mu podaril grad. Poslopje so leta 1491 porušili Turki, a so ga obnovili. V drugi polovici 17. stol. so grad podrli do tal in pozidali nov samostan. Po ukinitvi samostanov na Kranjskem leta 1781 so bile Mekinje dodeljene verskemu skladu, leta 1825 pa je poslopje kupil na dražbi baron Apfaltrer. Od leta 1903 je v Mekinjah uršulcinski samostan.

vir podatkov: knjiga Gradovi, dvorci in grašcine na slovenskem - avtor Ivan Jakic


          nazaj

© M. Hribar marec 2006