GRAD  MEDIJA
Na kratko o gradu

   Grajski kompleks Medija sestavljajo ruševine romanskega dvora, ostanki gotskih, renesančnih in baročnih bivalnih traktov, obnovljena grajska kapela iz 17. stoletja, vrtni prostor in gospodarsko poslopje.
  Romansko trocelično jedro je redek ohranjen primerek srednjeveškega neutrjenega dvora, zgrajenega že v 12. stoletju. Bila je gospodarska izpostava gospoščine Lebek pri Vačah in posesti rodbine Gallov, ki so v 12. stoletju gospodarili na griču Gamberk. Njihovo ime je bilo tudi osnova za nemško poimenovanje Medije - Gallenek. Slovensko ime Mudey se v virih prvič pojavi sredi 14. stoletja.
  Po poznogotskih kamnitih fragmentih sklepamo, da je bil v 15. ali začetku 16. stoletja dvor že preurejen in razširjen proti severu.
  Leta 1556 so Galli grad prodali Leopoldu Rambschüsslu (ali Raumschüsslu), leta 1562 pa so lastniki postali kransjki plemiči Valvasorji in ostali v njem do konca 18. stoletja. V 17. stoletju so grad temeljito predelali, mu dozidali kapelo z grobnico in gospodarsko poslopje. Tu je v mladih letih živel Janez Vajkard Valvasor, znameniti kranjski polihistor in leta 1693 najverjetneje našel zadnji dom.
  1868 je Alojz Prašnikar izdatno popravil grad in kapelo. Leta 1902 je Medijo kupil Franc Celestina, devet let pozneje pa domačin Andrej Groblar. Jeseni 1944 so grad minirali, od leta 1987 pa tečejo zavarovalna in obnovitvena dela. Leta 1990 je bila spet odprta baročna kapela z bogato štukaturo. Grajski kompleks Medija je razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar feb. 2008