DVOREC   MALA  LOKA slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Dvorec Mala Loka (Hoff Lack) – 17. stoletje (Mala Loka pri Domžalah)

Prvi podatki o dvorcu Mala Loka (Hoff Lack) segajo v leto 1332, ko je omenjena curia in Lack, leta 1415 pa hoff galegen an der Lakchen. Sprva so ga imeli gospodje Mengeški nato vitezi Gradennecki. Leta 1434 so Malo Loko kupili vitezi Scheyri. V začetku 17. stoletja je bil lastnik dvorca polhograjski župnik Adam Troyer, leta 1616 pa je Malo Loko kupil Jurij Bremb pl. Blembsfeld. Leta 1661 je Malo Loko po Katerini Distel dedovala Suzana pl. Furnpfeil, nato jo je leta 1668 kupil štajerski deželni maršal grof Ferdinand Ernest Saurau. Za Souraui je bil lastnik Egidij pl. Bruckner, leta 1761 pa je dvorec kupil Anton Vermatti. Po prvi svetovni vojni je bil last misijonske družbe sv. Vincenca Pavelskega, od leta 1920 pa je v dvorcu samostan redovnic sv. Križa. Med drugo svetovno vojno so Nemci v njem uredili nemško gospodinjsko šolo, občasno pa je bila v njemtudi nemška vojaška posadka. Leta 1943 so ga požgali partizani, po vojni pa so sestre sv. Križa samostan obnovile.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009