GRAD     LUKNJANa kratko o gradu
      Pod skalnim previsom Lukenjske gore, ki se strmo dviga nad izvirom rečice Prečna, so vitezi Predjamski (Lueggerji) v 13. stoletju sezidali grad Luknjo (Luegg), ki je prvič omenjen leta 1351. Po smrti Erazma Predjamskega leta 1484 je pripadel Habsburžanom, ki so ga konec 15. stoletja podarili Gallom, sto let kasneje pa so si grad priženili grofje Barbo. Galli so razpadli jamski grad s predgradjem obnovili in v renesansi obdali z obzidjem in obrambnimi stolpi. V drugi polovici 17. stoletja so Luknjo kupili baroni Brennerji, nato grofje Herberstajni, Gallenbergi in ponovno Barbi, v 19. stoletju je bil grad nekaj časa v possoti baronov Schweiggerjev, Jelovškov (pl. Fichtenau), Langerja pl. Pdgoro in grofa Tur-Valsassina, nato pa je prešel v meščanske roke. Leta 1912 je Luknjo kupila Ljudska posojilnica v Ljubljani, pred drugo svetovno vojno pa je bil lastnik razpadajočega gradu novomeški trgovec Franc Seidl. Več metrov visoke grajske razvaline so še dobro ohranjene, razvidna jso prvtona stolpasta stavba-palacij pravokotnega tlorisa- in obrambni stolpi, zob časa pa še ni načel kamnoseško obdelanih grajskih členov.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006