GRAD    LOŽENa kratko o gradu

  Nad vasjo Lože so grofje Arco v 13. stoletju postavili grad Lože (Leitenburg), ki so ga upravljali vitezi Leitenburgi. Nekoč štiristolpni grad so grofje Rabatta v začetku 17. stoletja predelali in od takrat izvira njegova današnja podoba. V drugi polovici 17. stoletja so Lože pridobili grofje Cobenzl, leta 1810 ga je podedoval grof Mihael Coronini-Cronberg, v prvi polovici 19. stoletja pa je grad kupil zdravnik Jožef Mayer. Grad je bil večkrat prezidan, nazadnje okoli leta 1900. po drugi svetovni vojni je Evgen Mayer podaril posestvo in grad novo ustanovljeni sadjarsko-vinogradniški šoli. Po ukinitvi šole so bila v gradu stanovanja in gostilna.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006