GRAD    LOŽslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Lož ali Pusti grad ( Laas) – 12. stoletje

   Grad Lož – Laas so sredi 12. stoletja pozidali oglejski patriarhi, v fevdu pa so ga imeli grofje Vovbrški, za njimi pa do leta 1244 njihovi sorodniki grofje Sternbergi iz Strmca, ki so se po Ložu imenovali tudi Laaserji. Lož so po Vovbrških imeli v Oglejskem fevdu grofje Ortenburški, za njimi grofje Celjski in končno deželni knezi Habsburžani. Med leti 1306 in 1308 je Lož protipravno zasedel goriški grof Henrik, nato je patriarh grad podelil v fevd kranjskemu deželnemu glavarju grofu Mainhardu Ortenburškemu. Ko je bil grad v posesti Celjanov so ga zasedle cesarske čete in ga požgale, vendar so grad kmalu obnovili. Lastnik gradu od leta 1574 je bil Karel Jurij pl. Hoffer, za njim pa se jih je razvrstilo še nekaj. Leta 1635 ga je kupil knez Janez Anton Eggenberg in sedež loškega posestva prenesel na grad Snežnik, grad Lož pa pustil razpadati. Leta 1669 je gospoščine Lož, Snežnik in Postojno kupil grof Janez Vajkard Auersperg. Grad je potem kmalu propadel.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010