LOŠKI    GRADNa kratko o gradu

Vrh hriba nad Škofjo Loko stoji Loški grad (Bischofslack), dolga stoletja sedež freisinške posesti na Gorenjskem. Razmeroma zgodaj so škofje dali pozidati visok stolp, okrog katerega je scasoma bil zgrajen sedanji grad. V zgodovinskih virih je v 12. stol. omenjena spodnja utrdba (nider vest), med leti 1192 in 1197 pa castrum firmissimum in Lonca, kar potrjuje sklep, da so na gricih nad Škofjo Loko vsaj že v 12. stol. stali kar trije gradovi. Grad so upravljali loški glavarji, med njimi gospodje Lambergi, Thurmi, Raspi in mnogi drugi. Med letoma 1591 in 1604 ga je škof Ernest dal v najem knezu Rupertu Eggenbergu. Leta 1803 je bil grad podržavljen, leta 1870 ga je kupil Fidelis Terpinc s Fužin, nato pa so ga leta 1890 pridobile uršulinke, podrle mogocno osrednje še romansko stolpasto poslopje in grad preuredile v šolo. Sedaj je v gradu Škofjeloški muzej. Loški grad je bil mocno poškodovan med potresom leta 1511 in so ga obnavljali vec let, tudi potres leta 1691 mu ni prizanesel, temeljito pa je bil obnovljen še po letu 1716. Od takrat izvira tudi današnje vectraktno dvonadstropno poslopje z razlicno oblikovanimi vogalnimi stolpi.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in grašcine na Slovenskem, avtor Ivan Jakic

          nazaj   

© M. Hribar marec 2006