GRAD    LOGATECNa kratko o gradu

V zgodovinskih virih so v 13. in 14. stoletju omenjeni logaški gospodje (1307 - Arnold von Logatsch) zato je Valvasor domneval , da je grad Logatec (Loitsch) stal na holmcu Tabor nad Gorenjim Logatcem. Sedanji grad ob cesti sredi naselja je sezidal pred letom 1580 Urban Ainkhürn, graščak na Ljubeku in Haasberku, današnjo podobo pravokotne stavbe z vogalnimi stolpi pa so mu sredi 17. stoletja nadeli knezi Eggenbergi. Leta 1716 je grad kupil grof Cobenzl, ki ga je na prelomu stoletja odstopil v državne urade. Po vojni je bil nacionaliziran, v njem pa so bili prostori vzgojnega zavoda za mladino.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar marec 2006