LJUBLJANSKI  GRAD

Na kratko o gradu

Na gricu nad glavnim mestom Slovenije že stoletja prevladuje poslopje ljubljanskega gradu. V 11. stoletju je bila na njemu utrdba. V zgodovinskih listinah se grad omenja že leta 1144 (Laybach) in leta 1146 kot Luwigana. Današno trdnjavsko podobo je grad dobil s prenovitvijo po katastrofalnem potresu leta 1511. V grajskem jedru so vidne prvotne romanske prvine. Vidni so tudi elementi gotike, kot je grajska kapela sv. Jurija in renesancni arhitekturni cleni. Razgledni stolp je bil leta 1848 zgrajen nad starim obrambnim stolpom. na novo je bil prezidan leta 1982.          nazaj

© M. Hribar nov. 2003