GRUBERJEVA   PALAČA 
Na kratko o palači

   Gruberjeva palača - Osrednji državni arhiv Slovenije - Gruberjeva palača stoji na vogalu
Levstikovega trga in Zvezdarske ulice. Pričetek gradnje te poznobaročne stavbe sega v leto 1773.
Postaviti jo je dal jezuitski arhitekt Gabriel Gruber.Kitasti obeski in venci pri oknih in
portalu kažejo znamenja rokokoja. Leta 1840 je bila k Gruberjevi palači v istem stilu prizidana
Viriantova hiša. Kot zanimivost: Zvezdarska ulica je dobila ime po astronomski opazovalnici,
ki je nekdaj bila v palači. Gabriel Gruber je v Ljubljani izdelal načrte za izsušitev
Ljubljanskega barja. Po načrtu je bil izkopan prekop za odtok odvečne vode iz Ljubljanice, ki
se še danes imenuje Gruberjev prekop.

vir podatkov: 'www.burger.si/SLOGradovi.html'

          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007