LONTOVŽ 
Na kratko o palači

   Lontovž - (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) Na Novem trgu stoji poslopje Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. Prvotna palača deželnih stanov (Lontovž) je bila zgrajena že v
15. stoletju. Ob potresu 1511 se je podrla. Novo poslopje je bilo zgrajeno po požaru leta 1524,
ki je uničil pretežni del Novega trga. Današnjo podobo je dobila konec 18. stoletja, ko je bila
v prezidana v poznobaročnem slogu po načrtih ljubljanskega stavbarja Jožefa Schemrla. Na dvorišču
proti Turjaški palači stoji Neptunov vodnjak. Kot zanimivost: ime Lontovž je podomačeno ime iz
nemške besede Landhaus. V 17. in 18. stoletju je bila palača prizorišče bogate kulturne dejavnosti.
V njej so deželni stanovi prirejali predstave potujočih gledaliških skupin.
Palača je prvotno obsegala dva trakta. Tisti ob Gosposki ulici, je bil po potresu 1895 podrt.
Pred začetkom gradnje nove stavbe SAZU, so odkrili najstarejšo halštatsko nekropolo iz 11. oz.
12. stoletja pred našim štetjem s 323 žarnimi grobovi. To je ena najpomembnejših najdb iz te dobe v svetu.

vir podatkov: 'www.burger.si/SLOGradovi.html'

          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007