PALAČA   SEMENIŠČA
Na kratko o palači

   Palača semenišča stoji med Vodnikovim in Pogačarjevim trgom. Zgrajena je bila s podporo
Akademije operozov. Gradnja je postopno potekala med leti 1708 in 1772. Grajena je bila po
načrtih arhitekta Carla Martinuzzija. V notranjosti palače je ogleda vredna dvoriščna fasada
severnega Peerovega trakta, ki je bil oblikovan v sredini 18. stoletja po načrtih baročnega
arhitekta Candida Zullianija. Portal z dvema velikanoma je bil postavljen v začetku zidave
Semnišča in izhaja iz kiparske delavnice baročnega kiparja Angela Pozza. Latinski napis nad
vrati VIRTUTI ET MUSIS pomeni kreposti in muzam. V palači je znamenita baročna dvorana Semeniške
knjižnice, ki je poslikana z iluzionistično stropno slikarijo Giulia Quaglia (1721). Slikarija
prikazuje alegorijo Teologije, iz katere črpa moč Vera, ob njej pa sta še Upanje in Ljubezen.
V knjižnici so poleg teološke literature tudi slovenske in ostale slovanske znanstvene in
leposlovne knjige. Ponaša se tudi z dragoceno zbirko knjig kot so: latinska biblija iz 13.
stoletja, zbirka spisov ljubljanskega zgodovinarja Janeza Gregorja Dolničarja, številne
inkunabule i.t.d. Pritličje palače je bilo leta 1958 preurejeno v pokrito tržnico. Ob palači
je tudi cvetlična tržnica.

vir podatkov: 'www.burger.si/SLOGradovi.html'

          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007