KRESIJA
Na kratko o dvorcu

   Tako kot Filipov dvorec, je tudi Kresijo projektiral arhitekt Leopold Theyer. Zgrajena je v
neorenesančnem slogu med letoma 1896-98. Kresija je dobila ime po okrožnem uradu, ki je prej
stal na njenem mestu (Kreisamt). Kot zanimivost: že v 14. stoletju je na tem mestu stal špital
(bolnišnica) s cerkvijo sv. Elizabete. V tej cerkvi je pridigal utemeljitelj slovenskega knjižnega
jezika Primož Trubar. V Kresiji je imela leta 1919 svojo prvo razstavo (društvo) Narodna galerija,
ki je bila posvečena slikarstvu slovenskih impresionistov.

vir podatkov: 'www.burger.si/SLOGradovi.html'

          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007