GRAD   LITIJA
Na kratko o gradu
   Na Valvasorjevem tgu v starem delu Litije stoji Litijski grad (Thurn Littey). Prvotno stolpasto
poslopje je bilo sprva ortenburška, nato pa celjska in od leta 1431 deželnoknežja posest. V renesančni dobi
so mu prizidali trakt v obliki črke "L", vse skupaj pa obdali z nizkim obzidjem. Do leta 1582 so kot lastniki
mestnega gradu omenjeni pl. Gallenbergi, zatem so ga imeli gospodje Wagni, ki so ga kmalu zamenjali z Wernegkhi
za grad Pogornik, pl. Kirckbergerji ter grofje Auerspergi, nato pa je v 18. stoletju, ko so ga temeljito
prezidali, prešel v meščanske roke. Med lastniki so bili mestni sodnik Marn, rodbina Wessiakh in drugi. V
precej predelanem poslopju so danes stanovanje in polsovni prostori.          nazaj   

© M. Hribar jan. 2007