GRAŠČINA   LISIČJE
Na kratko o graščini

   Graščino Lisičje (Gayerau), v istoimenskem zaselku nad Laniščem pri Škofljici je v prvi
polovici 16. stoletja sezidal pl. Baričevec, nekaj deset let pozneje pa jo je predelal naslednji
lastnik Leonhard Merherič. V posesti rodbine Fabjanič-Merherič je bilo Lisičje do leta 1710, ko je
gospoščino kupil pl. Coppini. V graščini je zadnja leta življnja preživel minister cesarja Leopolda I.
grof Ivan Vajkard Auersperg (1615-1677)
  Leta 1803 je graščino na dražbi kupil baron Hallerstein, nato pa se je zvrstilo več lastnikov (grof
Aichelburg, vitez Schorn, baron Schweiger-Lerchenfeld...), dokler ni Lisičjega leta 1891 kupil
ljubljanski trgovec Franc Hren. Pred drugo svetovno vojno je bila lastnica angležinja Mary Lloyd iz
Trsta. V tritraktnem poslopju je bila bogata knjižnica, zbirka starin in lepo poslikana grajska kapela.
Po vojni je bila v Lisičjem jugoslovanska armada, od leta 1970 pa je last Etnografskega muzeja Ljubljana.
Danes je v njej še nekaj stanovanj.          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007