GRAD  LINDEK

Na kratko o gradu


   Grad Lindek (Lindeck) vrh kopastega hriba na pobočju Stenice nad Belim potokom pri Frankolovem so vsaj od začetka 13. stoletja upravljali vitezi Lindeški (prvi je omenjen leta 1258), ministeriali krške Škofije. Grad je omenjen šele leta 1264 kot Lindecke, nato pa 1333 kot castrum Lindekk. V njegovih razvalinah je še mogoče razbrati prvotno romansko grajsko jedro s palacijem in visokim obrambnim stolpom ter poslopja, ki so nastala v gotski in renesančni dobi. Lindeški gospodje so izumrli konec 16. stoletja, grad so nato imeli gospodje Seidli, Strassbergi in Teuffenbachi, po letu 1720 pa razne meščanske rodbine. Lindek je razpadel v 18. stoletju.


          nazaj

© M. Hribar apr. 2004