DVOREC   LEŠJEslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
         Dvorec Lešje (Haslach) – 17. stoletje Šmartno ob Dreti

   Dvorec Lešje – Haslach je omenjen leta 1364, ko ga je vitez Hansel Altenburški prodal Celjskim grofom. Leta 1317 je omenjen Weriant von Hasel, okrog leta 1480 pa kraj Haslack. Po letu 1480 je bil del ljubljanske škofijske posesti, v začetku 17. stoletja ga je posedoval Julij Milošič, za njim baron Žiga Wagen. Leta 1612 ga je kupil Boltežar Tavčer, župnik v Laškem, sredi 18. stoletja pa je bil združen z gospoščino Brdce, ko ga je leta 1754 kupil Franc Marijašič. Po vojni je bil zapuščen in je propadal, pred kratkim pa so ga lepo obnovili.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jul. 2010