GRAŠČINA     LAŠKONa kratko o graščini

    Na obrobju srednjeveškega jedra Laškega stoji graščina Laško, ki jo je leta 1675 pozidal grof Janez Vajkard Vettet-Lilie. Konec 17. stoletja je gospoščino Laško s poroko pridobil grof Johan Wilderstein in v rokah te rodbine je bila graščina do leta 1828, ko so jo ponovno pridobili grofje Lilie. V štiritraktni stavbi z delno arkadnim notranjim dvoriščem in lepim polkrožno zakljucenim kamnitim portalom z grbovno ploščo nad njim so bili gospoščinski uradi in sodišče, med obema vojnama državni uradi, danes pa so v graščini prostori občine.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006