GRAD   KUNŠPERKslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Kunšperk (Konigsberg) – 12. stoletje

   Razvaline gradu Kunšperk (Konigsberg) stojijo na mestu prejšnjega gradu, ki je bil pozidan že na začetku 12. stoletja in naj bi bil njegov lastnik svobodni gospod Oton Ehrnegg. Kot je v listinah zapisano, naj bi dal prvotni grad krški škof Henrik zaradi spora z Ehrneškimi porušiti, vendar so novega pozidali med leti 1167 in 1174, ki so ga do konca 14. stoletja upravljali gospodje Kunšperški, sorodniki gospodov Ptujskih in Ehrneških. Gospodje Kunšperški so s svojimi vitezi na gradu gospodovali do leta 1395, ko ga je vitez Andrej izročil Hermanu Celjskemu. Do leta 1456 je bil grad v lasti grofov Celjskih nato pa so ga upravljali krški in pozneje deželnoknežji oskrbniki in zakupniki. Leta 1458 ga je dobil v deželnoknežji fevd Gašper Esenkover, v poznejših letih pa ga je imelo več lastnikov. Leta 1515 so grad zavzeli in poškodovali uporni kmetje, a so ga kmalu obnovili. Grad je začel razpadati v 17. stoletju.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar feb. 2010