GRAD    KROMBERKNa kratko o gradu

    Grad Kromberk (Cronberg) na izpostavljenem pomolu nad istoimeno vasjo so v 13. stoletju postavili gospodje Dornbergi, sprva goriški, nato pa deželnokranjski fevdniki. V začetku 17. stoletja so takratni grad Stran kupili grofje Coroniniji in ga prezidali v renesančni dvorec. Osrednja dvonadstropna stavba kvadratnega tlorisa ima na vogalih mogočne stolpe, obdaja pa jo grajski park. Coroniniji so Kromberk uporabljali le kot občasno rezidenco, saj so bivali v svoji palači v Gorici. V 19. stoletju je bil grad nenaseljen in je propadal, med prvo in drugo svetovno vojno pa je pogorel. Grof Viljem Coronini-Cronberg je pričel leta 1936 grad obnavljati, z obnovo pa je končal leta 1947, ko je Primorska pripadla Jugoslaviji. V dvorcu je bila gozdarska šola, ko so v šestdesetih letih končali z obnovitvenimi deli, pa so vanj prenesli zbirke Goriškega muzeja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006