GRAD KRIŽ
Na kratko o gradu

Na razglednem gricu nad istoimenim naseljem je stal med II. svet. vojno požgani grad Križ (Creutz), ki ga je okoli leta 1550 pozidal grof Ahacij Thurn. Za Thurni je bil grašcak grof Verdenbarg s Smlednika, v drugi polovici 17. stol. so Križ kupili Auerspergi, leta 1796 pa ga je grofica Franciška Auersperg zapustila necaku baronu Apfaltrerju. Apfaltrerji so bili lastniki gradu Križ do konca II. svet. vojne. Križ so leta 1944 požgali partizani, razvaline pa so okoliški kmetje po vojni porabili za gradnjo hiš. Ostalo je le nekaj obzidja z nakazanima obrambnima stolpoma. Grad je obsegal štiritraktno stavbo z notranjim arkadnim dvorišcem, zunanje dvorišce pa je bilo zavarovano z obzidjem in dvema stolpoma.


vir podatkov: knjiga Gradovi, dvorci in grašcine na slovenskem - avtor Ivan Jakic


          nazaj

© M. Hribar marec 2006