GRAD    KIESELSTEIN (KRANJ)

Na kratko o gradu

Na skalnem pomolu nad prehodom cez Savo v Kranju so grofje Ortenburški leta 1256 zgradili stolpast grad, ki so ga upravljali njihovi ministeriali vitezi von Chreinbrurch, leta 1420 so se ga polastili Celjani, po letu 1456 pa je bil deželnoknežnji fevd. Sredi 16. stol. je poslopje kupil deželni upravitelj Janž pl. Khisl in ga prezidal v grad Kieselstein. Khisli so grad kmalu prodali pl. Mosconom, ti baronom Rauberjem, okoli leta 1642 pa je Kieselstein imela rodbina Berdani. Kot lastniki so se nato zvrstili baroni Apfeltrerji, grofje Auerspergi rodbina Pagliaruzzi, po letu 1913 pa državni erar.
Najstarejši del gradu je stolp na vogalu podkvaste stavbe, ki jo krasita arkadni hodnik in lep rusticni portal.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in grašcine na Slovenskem, avtor Ivan Jakic

          nazaj   

© M. Hribar marec 2006