GRAD  NA   KRANCLJU
Na kratko o gradu

   Stolpasti grad na Kranclju na griču tik nad sedanjim loškim gradom je bil zgrajen vsaj v 12. stoletju, kot freisinški ministeriali pa so ga upravljali loški vitezi (od leta 1248 je v virih omenjen vitez Wilhalmus). Grad je omenjen leta 1315 kot stari stolp (turris antiqua super castrum), med katastofalnim potresom 1511. leta je razpadel in ga je dal škof Filip podreti, obdelano kamenje iz njegovih razvalin pa so s pridom uporabili pri obnavljanju loškega gradu.
  Po drugi svetovni vojni so arheologi izpod ruše razkrili temelje gradu in jih zavarovali pred nadaljnim propadanjem.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar mar. 2008