GRAŠČINA     KOZJENa kratko o graščini
      Graščino Kozje (Drachenburg) v starem jedru naselja pod grajskim gričem so verjetno v začetku 17. stoletja pozidali lastniki gospoščine Schneeweisi, nato pa so jo do leta 1812 imeli baroni Wintershofni. Razpadajoče poslopje so podrli, leta 1850 pa je graščak Sekol pozidal novo poslopje.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006