GRAŠČINA   KOT
Na kratko o graščini
   Stolpasti dvor nad Trstenikom pri Mirni je v zgodovinskih virih omenjen že leta 1335, v 17. stoletju pa
so ga predelali v štiritraktno dvonadstropno poslopje. Graščino Kot (Winckel) sta si sredi 17. stoletja
delili plemiški rodbini Apfalter in Kacijanar, nato pa jo je imel grof Barbo, ki jo je prodal baronu Gallu.
Med kasnejšimi lastniki so bili še baroni Rauberji (od leta 1736), rodbina Hoffer, leta 1858 je Kot kupil
n< dražbi Jožef Pehani iz Mokronoga, nato pa 1861. leta dr. Primož Dolar iz Pragerskega, ki je stavbo


          nazaj   

© M. Hribar jan. 2007