SPODNJI GRAD   KOSTEL
Na kratko o gradu
   Baroni Androchiji so po odhodu Francozov iz naših krajev pozidali tako imenovani spodnji kostelski grad, tako da so z enonadstropnim traktom povezali dva obrambna stolpa v obzidju. To poslopje je razvaljeno. Grad je bil požgan med II. svetovno vojno, da ne bi postal sovražna postojanka
   Cerkvica s. Treh kraljev je bila v sedanji obliki zgrajena v 16. stoletju. Njena posebnost je baročna zvončnica s tremi linami in tremi zvonovi (dva železna, en bronasti). Pred vrati je glasniški oziroma ogledni kamen. Glasniški zato, ker so z njega objavljali razne oblastne in druge razglase ter opravljali licitacijo krač, ki so jih kmetje darovali cerkvici, ogledni pa zato, ker so si po ljudski pripovedi z njega fantje ogledovali dekleta, ko so odhajala iz cerkve.
Notranjost cerkve v zadnjem obdobju ni bila obnavljana. Strop je lesen. Glavni oltar krasi kip Pieta in so ga sem prenesli z oltarja v Zdihovem. Občasno je na tem oltarju (za Kočevsko in območje ob Kolpi so posebnost tudi oltarji z zamenjivimi slikami oziroma kipi) oljna slika sv. Treh kraljev, delo podobarja Aleksandra Goetzla. Na levem stranskem oltarju je kopija Rafaelove podobe Madonna del Granduca, na desnem pa podoba sv. Jožefa. Kadilnica cerkvice pa naj bi bila ena najstarejših na Kranjskem          nazaj

© M. Hribar nov. 2006