GRAD    KOSTEL
Na kratko o gradu
   Razvaline gradu Kostel (Grafenwarth) nad istoimenskim naseljem ob njegovem znožju se dvigujejo na strmi skalni kopi nad obmejno reko Kolpo. Kot oglejski fevd so ga po letu 1247 upravljali ortenburški škofje in je kot pomembna fevdalna postojanka varoval obširno ortenburško posest na njeni južni meji. Grad je v zgodovinskih virih omenjen zelo pozno, šele leta 1336 kot castrum Grauenwarth. Za Ortenburžani so sledili po letu 1420 Celjani, nato pa Habsburžani, ki so ga kot deželnoknežji fevd dajali v zakup ali zastavo Juričem, Hohenwarthom, Preinpergerjem, grofom Zrinskim in drugim. V 15. in 16. stoletju so grad in k njemu prizidali tabor, večkrat napadli Turki in ga poškodovali, vendar so grad in naselje pod njim dodatno utrdili. Leta 1620 je cesar Friderik II. prodal Kostel baronu Langenmantlu, šestdeset let kasneje so imeli grad grofje Lambergi, nato baroni Androchi, ki so ga 1832 prodali feldmaršalu grofu Laval Nugentu. Konec 19. stoletja so bili lastniki gospoščine Neubergi, zatem pa rodbina Grünwald-Gorjan. Grajske razvaline že več let prizadevno obnavljajo.          nazaj

© M. Hribar avg. 2004