GRAD    KOSTANJEVICANa kratko o gradu

    Nekdanjo mestno hišo so Habsburžani po letu 1456 preuredili v novi grad Kostanjevico (Landstrass) in ga dajali kot deželnoknežji fevd v najem raznim plemiškim rodbinam: Lambergom, WErngkhom, Rauberjem, Mosconom, Barbom, Auerspergom in grofom Zrinjskim. Leta 1645 je grad kupil kostanjeviški samostan, po njegovem razpustu pa je postal mestna last in v njem so uredili državne urade in šolo. Danes je v njem Lamutov salon.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006