GRAD  KOPRIVNIK   
Na kratko o gradu

   Grad Koprivnik (Rabensberg) na hribu nad vasjo Trojica je obvladovla starodavno tovorniško pot iz Moravške doline v Posavje. Lastniki gospodje Koprivniški so omenjeni že leta 1214 (vitez Ulschalcus von Rabensberg). Grad je bil verjetno opuščen konec 15. stoletja. Gospoščino so posedovali Hohenwarthi, nato mekinjske klarisinje, med obema vojnama pa je zemljišče z razvalinami kupil senator dr. Valentin Rožič. Danes so vidni ostanki okroglega obrambnega stolpa ter nekaj zidovja, ki ga še ni prekrila ruša. Obdelano kamenje so porabili pri zidavi bližnje cerkve sv. Trojice.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar mar. 2008