GRAD KOMENDANa kratko o gradu

Grad Komenda (Commenda St. Peter) v istoimenem naselju je bil od leta 1223 do 1799 sedež malteškega reda. Sedanje poslopje je nastalo v 15. stol., pozneje pa je bilo veckrat predelano, nazadnje ga je v zacetku tega stoletja prezidal Luka Šmid. Sredi 18. stol. je bil grajski zakupnik Peter Pavel Glavar, poznejši grašcak na Lanšprežu pri Mirni. Komendo so leta 1944 požgali partizani, a so poslopje po vojni obnovili. Še vedno je v lasti rodbine Šmid.


vir podatkov: knjiga Gradovi, dvorci in grašcine na slovenskem - avtor Ivan Jakic


          nazaj

© M. Hribar marec 2006