GRAD    KODELJEVO (Ljubljana)

Na kratko o gradu

Graščina Kodeljevo oziroma Codellijev dvorec je bila zgrajena v drugi polovici 17. stoletja. Leta 1700 je prešla v posest plemiča Petra Antona Codellija. Slednji je dal renesančno zasnovani graščini prizidati baročno kapelo, ki je okrašena z iluzionističnimi freskami Frana Jelovška iz leta 1734. Kapelo krasijo trije marmorni oltarji, od katerih je eden ostal nedokončan.V kapeli organizirajo priložnostne razstave. Na baročnem vodnjaku na dvorišču graščine je Codellijev grb z letnico 1753. Spomeniški kompleks gradu z okolico obsega še: gospodarsko poslopje, osrednjo os baročne zasnove nekdaj obsežnega parka, prostor med Gruberjevim prekopom in železniško progo, delno ohranjeno fosilno strugo Ljubljanice in tri znamenite drevorede, ki zaokrožajo razmeroma skladno celoto.


vir podatkov: internet: www.ljubljana.si


          nazaj

© M. Hribar okt. 2005