GRAD     FRIDRIHŠTAJNNa kratko o gradu
      Na strmi skalni kopi na gori Stojni sredi kočevskih gozdov stojijo razvaline gradu Fridrihštajn (Friedrichstein), ki ga je po letu 1422 sezidal celjski grof Friderik in se v njem naselil z Veroniko Deseniško. Grof Herman Celjski je dal porušiti grad, a ga je Friderik obnovil 1433. leta. Po letu 1456 je grad pripadel Habsburžanom, ki so ga izrocili nekdanjemu celjskemu oskrbniku Nikolaju Pyrschu (grad je prvič omenjen leta 1457 kot Friedrichstain), nato pa so ga imeli vsakokratni zakupniki in lastniki kočevskega gospostva (med njimi baroni Rauberji in Thurni, celjski vicedom Ivan Ungand, grofje Ursini- Blagaji). Leta 1618 je kočevsko gospostvo in grad kupil baron Janez Jakob Khisl, nato pa 1641. leta grof Wolf Engelbert Auersperg. Fridrihštajn so leta 1515 oplenili uporni kmetje in ubili barona Jurija Thurna, takratnega zakupnika kočevskega gospostva. Po letu 1610 je grad razpadel in sta bila v njem nastanjena le oskrbnik in čuvaj. V grajskem jedru je še mogoče razbrati ostanke dveh palacijev in drugih objektov, ohranjena pa je še tudi obzidana pot skozi renesančni vhod v zunanjem obzidju.
  

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006