GRAŠČINA    KOČA   VASslike: Irena K.

Na kratko o graščini
      Graščina Koča vas (Hallerstein) - 16. stoletje (Markovec)

   Pl. Hallerji iz Loža so sredi 16. stoletja sezidali graščino Koča vas – Hallerstein. Med kasnejšimi lastniki sta med leti 1601 in 1609 omenjena Nikolaj pl. Gregorijanec in Katerina Dorovič. Angel pl. Porta jo je leta 1622 prodal Janezu Juriju pl. Hallerju, ta pa jo je dve leti kasneje zastavil Erazmu pl. Scheyerju in Juriju Adamu pl. Pranchku s Snežnika. Sredi 17. stoletja je bil lastnik Rafael pl. Coraduzzi, leta 1667 sta gospoščino delila Estera Maksimilijana Pruckhental in baron Franc Rigoni, ki je leta 1690 Kočo vas prodal grofu Juriju Gotfridu Lichtenbergu z Ortneka in v posesti te rodbine in sorodnikov Schollmayer-Lichtembergov je ostala do konca druge svetovne vojne. Danes so v razpadajoči graščini stanovanja, se pa pripravljajo na obnovo.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010