GRAD    KARLOVECslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Karlovec (Karlowitz) – 13. stoletje (Cerknica)

   Dvor Karlovec je nastal v 13. st. na naravno zavarovanem pomolu, ki obvladuje celotno zahodno polovico Cerkniškega jezera. Med gruščem je lahko še razbrati temelje okoli 8x8 m velike stavbe z okoli poldrugi meter debelimi zidovi. Stolp je na južni strani varoval širok obrambni jarek. Kdo je grad zgradil in njegovi kasnejši lastniki so neznani.
O propadu Karlovca govori ljudsko izročilo, ki se je zapisano ohranilo v leta 1889 izdani knjigi Logaškega okrajnega glavarstva: Zraven Male Karlovice na levo je stal na višavi nad Svinjsko jamo nekdaj grad Karlovec. Njegovi sledi so pa že zaraščeni z mahom in grmovjem. Pripoveduje se, da se je enkrat grajska gospodinja peljala gori na grad po klancu, ki je bil nad Svinjsko jamo. Pot pod njo se udere in ona pade s kočijo in konji v jamo, ko jo je za zmeraj pokrila. Od žalosti je ukazal gospod potem grad podreti in jamo zasuti, sam pa se je preselil v druge kraje. 
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010