DVOREC KANDRŠE slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Dvorec Kandrše (Kandershof) – 16. stoletje

Dvor, ki se je odcepil od gospoščine Kolovrat, se v srednjem veku ne omenja, marveč le vas, po kateri je v 16. stoletju pozidana graščina dobila svoje ime. Njen prvi znani lastnik je bil leta 1598 Klemen Bremb. V posesti te rodbine je ostala vse do začetka 18. stoletja. Sredi tega stoletja sta imenje z grajsko stavbo posedovala Jožef Leopold in Marija Terezija Gabmayer, za njima pa njuna hči Marija Alojzija Gabrielli, nakar se je zvrstilo še več lastnikov: 1811 Alojzija Gabrielli por. Pilpach, 1833 Jožef Pilpach in 1873 njegov sin Jožef Anton. Leta 1891 je posestvo na dražbi kupil Valentin Vidergar iz Grobeljč. Pred zadnjo svetovno vojno je bil lastnik graščine finančni uradnik Franc Bogataj s soprogo Frančiško roj. Vidergar, danes je opuščena in propada. Nekdanjo podobo danes povsem predelane stavbe nam posreduje Valvasorjev bakrorez. Bila je enostavna, nadstropna, 3x5 osna, pozidana na pravokotnem tlorisu, s sedlasto streho na čop in vhodnim stolpičem, značilnem za renesančne graščine, v osi čelne fasade. Na začelju so se nanjo prislanjala pritlična gospodarska poslopja, ki so oklenila pravokotno dvorišče.. Današnja graščina ob stari deželni cesti je popolnoma predelana.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009