DVOREC ZAPRICE (Kamnik)Na kratko o dvorcu

Dvorec Zaprice je leta 1550 pozidal Juril pl. Lamberg, potem ko je podrl prvtoni dvor iz 14. stoletja (1359 - hof ze Apecz). Renesancno stavbo, v kateri so danes prostori kamniškega muzeja, so naslednji lastniki Hohenwartji predelali v 18. stol. Od takrat tudi izvira sedanja podoba Zapric, dvonadstropnega poslopja pravokotnega tlorisa sredi trijotnega dvorišca z nizkim obzidjem in dvema šesterokotnima stolpoma. Leta 1750 je dvorec podedoval baron GAllenfels, sedem let pozneje ga je kupil pl. Wiederkher, leta 1871 pa je Zaprice na dražbi kupil Fidelis Terpinc, grašcak na Fužinah pri Ljubljani. Od druge polovice 19. stol. do konca II. svetovne vojne je bil dvorec v posesti vitezov Scheid pl. Treunfeld.

vir podatkov: knjiga Gradovi, dvorci in grašcine na slovenskem - avtor Ivan Jakic


          nazaj

© M. Hribar marec 2006