KAMNIK  -  MALI  GRAD
V virih prvič omenjen leta 1202 skupaj s starim kamniškim gradom (duo castelli de Staine), vendar je bil pozidan že v 12. stolerju. Upravljali so ga vitezi Kamniški kot andeški ministeriali, v 14. stoletju so bili kastelani vitezi Crnelski, Kolovški, Sumerekerji in drugi. Leta 1472 je Gašper Kamniški zapuščeni Mali grad prepustil cesarju Frideriku III., leta 1511 pa ga je porušil potres. Ohranjena je romanska dvonadstropna kapela s kripto , vidni pa so tudi ostanki zidovja.

vir podatkov: knjiga Ivana Jakiča : Gradovi, graščine in dvorci na slovenskem

          nazaj

© M. Hribar nov. 2003