KAMNIK  -  STARI  GRAD

Prvič omenjen v vetrinjski listini leta 1143, ko je v njej naveden grof Berthold II. Aldeški kot "comes de Stein", ki se je tako imenovla po upravnem središču svojih posestev na Kranjskem. Stari kamniški grad so upravljali vitezi Kamniški, ko pa so v drugi polovici 15. stoletja izumrli, so bili kastelani Lambergi, Gallenbergi in Obratschani. Grad je bil poškodovan med potresom 1511. leta, a so ga Thurni obnovili. Grad so grofje Thurn opustili, ko je leta 1576 vanj udarila strela.

vir podatkov: knjiga Ivana Jakica : Gradovi, graščine in dvorci na slovenskem

          nazaj   

© M. Hribar nov. 2003