GRAD  KAMEN  
Na tesnem grebenu, ki zapira dolino Drage pri Begunjah, stojijo mogočne razvaline gradu Kamen. Gospoščina je bila sprva ortenburška, nato pa celjska in deželnoknežnja posest. Leta 1185 je v zgodovinskem viru omenjen vitez Leocardis de Antro, grad pa leta 1263 kot castrum Lapis in šele 1350 kot vest czem Stain. Grad so po vitezih Stainih upravljali Seebacherji in Kreighi, nato pa ga je leta 1469 kupil Jurij pl. Lamberg. Med potresom leta 1511 je bil grad močno poškodovan, a so ga Lambergi temeljito obnovili in od takrat izvira njegova današnja podoba. V posesti Lambergov je bil do srede 17. stoletja, ko so gospoščino dobili grofje Katzianarji iz bližnjih Begunj. V prvi polovici naslednjega stoletja so grad opustili, iz dela razvalin pa obnovili grad Katzenstein v Begunjah.

vir podatkov: knjiga Ivana Jakica : Gradovi, grašcine in dvorci na slovenskem

          nazaj

© M. Hribar nov. 2003