GRADIČ    KAMENNa kratko o gradiču

    Gradič stoji na levi strani ceste, ki vodi proti Dolenjskim Toplicam. Gradič so v 17. stoletju sezidali baroni Galli. Še v istem stoletju je bil v lasti znamenitega novomeškega zdravnika Janeza Krstnika Gaserja. Leta 1772 ga je na dražbi kupil Anton Kuntara in od takrat dalje je bil v meščanskih rokah. Zadnji lastnik je bil politik Fran Šuklje. Gradič je bil po letu 1945 prezidan v oddelek za pljučne bolezni novomeške bolnišnice. Do enonadstropne stavbe pravokotnega tlorisa z imenitnim kamnitim portalom vodijo stopnice. Grad je bil z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Uradni list RS št. 38/1992 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006