GRAD   DOBRNA
Na kratko o gradu
   Leta 1275 je v zgodovinskih virih prvič omenjen grad Dobrna (Neuhaus, Schlangenburg), ki so ga
upravljali krški ministeriali vitezi Dobrnški. Leta 1613 so grad kupili Gačniki, kasnejši plemiči
Schlangenburgi, po katerih je grad dobil ime Kačnik. Propadajoče poslopje je leta 1769 pridobil baron
Diennersberg, tri leta pozneje pa so stanovalci morali na vrat na nos zapustiti grad, ker se je nenadoma
začel podirati. V mogočnih grajskih razvalinah vrh griča nad Lokovino so še ohranjeni nekateri zgodnjegotski
arhitekturni členi, ki kažejo na to,da je bil grad pozidan po letu 1250.
Ker je bil v času mojega obiska gradu vrh griča bujno porasel z zelenjem, sem si dve zimski sliki sposodil
pri Gorazdu Žagarju (www.gradovi.net)

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar junij 2007