GRADIČ SV.  KATARINE slike: Irena K.

Na kratko o gradiču
      Gradič Svete Katarine (Puterhof) – 19. stoletje - Jelendol

Leta 1881 ga je dal zgraditi nemški bankir židovskega rodu Julius baron von Born. V njem se je tudi naselil. Že za časa življenja si je dal blizu gradiča postaviti tudi grobnico.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009