GRAD    SAMOBOR
Na kratko o gradu


    Stari grad Samobor se nahaja na hribu Tepec, vendar so ohranjeni samo zidovi. Grad so pozidali pristaši češkega kralja Otokarja okoli leta 1270, od tega najstarejšega dela je ostal samo stolp. V tretjem desetletju 16. stoletja so grad prezidali.   Tekom stoletij je zamenjal mnogo lastnikov: grofe Celjske, Frankopane, Tržaške, Tahija, Erdödyja, auersperga, kulmera, Kiepacha, kot tudi Montecuccolija od katerga ga je Samoborska občina tudi odkupila leta 1902. Med zidovi so tudi ruševine gotske kapele Sv. Ane.   S Starega gradu je lep pogled na Samobor in okolico.


          nazaj   

© M. Hribar september 2011